Przebudowa domu jednorodzinnego w Sopocie, ul. Pogodna

Przebudowa domu jednorodzinnego w Sopocie, ul. Pogodna
Projekt przebudowy domu jednorodzinnego w Sopocie charakteryzował się dobudową tarasu od strony ogrodu, oraz ganku od frontu budynku. Dzięki drobnym pracom we wnętrzu usprawniony został układ funkcjonalny obiektu. Wszystkie elementy zewnętrzne oraz kolorystka uzgodnione z inwestorem po konsultacjach zostały zaakceptowane przez Urząd Konserwatora w Sopocie. Kompleksowy projekt pozwoli inwestorowi na szybkie i kompleksowe zmodernizowanie domu, co wielokrotnie podniesie jego walory estetyczne i funkcjonalne.R-5 przekrój B-B copy