Inwentaryzacja zespołu budynków Państwowego Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

Inwentaryzacja zespołu budynków Państwowego Teatru Wybrzeże w Gdańsku. 
Inwentaryzacja obejmowała obiekty: budynek główny teatru oraz Scenę Malarnię wraz z zapleczem. Skomplikowany obiekt o dużej kubaturze charakteryzował się kilkoma strefami funkcjonalnymi: scena, zaplecze sceny, magazyny, pomieszczenia aktorów i administracji. Trudność polegała na tym, aby w tak wielkim obiekcie uchwycić jego charakterystykę i konstrukcję. Inwentaryzacja została wykonana przy uwzględnieniu wszystkich standardów i została pozytywnie odebrana przez zleceniodawcę.

teatr_wybrzeze teatr_wybrzeze_2 teatr_wybrzeze_3teatr_wybrzeze_4 teatr_wybrzeze_5 teatr_wybrzeze_6